24:thinking


1/12 2011–5/1 2012 på Oslo S av Kate Pendry og Tone Emblemsvåg

En aktuell og tankevekkende julekalender på Oslo S.

Kunstprosjektet Rom for kunst har preget fasaden på Oslos S gjennom ti år.
Enten man haster forbi og kun kaster et blikk, eller har tid til en lengre kunstpause, har kunsten på stasjonen skapt undring og opplevelser.
I år, som tidligere år, vil fasaden i desember vise Rom for kunst sin julekalender 2011.

Kunstnerne Tone Emblemsvåg og Kate Pendry har blant annet hentet inspirasjon fra glassmalerier og John F. Kennedy i sitt verk 24:thinking.
De to kunstnerne ønsker å gi folk en opplevelse som pirrer nysgjerrigheten, gir rom for ettertanke og samtidig sier noe om tiden vi lever i.

De tar for seg andre merkedager enn dem vi tradisjonelt forbinder med julen; slik som Verdens Aidsdag, Fredsprisutdelingen og Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri.

Dramatiker Kate Pendry har skrevet 24 tekster til julekalenderen der hun blant annet griper fatt i disse internasjonale merkedagene. Hun presenterer en ny tekst hver dag på fasaden og i lyddusjer inne på Oslo S. Her gir hun publikum en mulighet til å reflektere over vår egen samtid, sammen med Tone Emblemsvåg sin visuelle tolkning. Verket til Emblemsvåg viser en rund klode med et barneansikt bestående av ulike symboler. «Jeg valgte å bruke det uskyldige barnet som symbol. I stedet for et tradisjonelt glassmaleri som har en religiøs madonna eller Jesus avbildet, er jorden gjennom barnets ansikt vår madonna i kunstverket. Det er hun som formidler sine tanker om sameksistens og globale spørsmål.» sier Emblemsvåg om sitt visuelle verk, som også blir «levende» om kvelden med ulike videoprojeksjoner på fasaden.

«Rundt oss i samfunnet får vi hele tiden så mange beskjeder om hva som skiller oss mennesker; hudfarge, religion, kulturell bakgrunn, arv, elite kontra folk flest, etc. Men som John F. Kennedy sa: “ …our most basic common link is that we all inhabit this planet. We all breathe the same air. We all cherish our children’s future. And we are all mortal….”.
Det er inspirerende sagt. Mye av det vi lager til denne julekalenderen har et globalt element som forener oss mennesker. Det er også derfor vi har brukt engelsk, som er et internasjonalt språk» sier Kate Pendry.


Produsent og prosjektleder: Kulturbyrået Mesén
Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS
Trykk: Megaprint
Montering: Carle Lange, Frode Myhr og Montage
Løpertekstskjerm fasaden: Deichmanske bibliotek og to-be-more
Lyd design: Harald Wingård og Kate Pendry
Produsert ved Studio Ultrasound, Oslo
Takk til:
Julian Rasmussen Podolski
Mai Lise Rasmussen